DANH MỤC SẢN PHẨM
Thống kê truy cập
Đang Online: 22
Hôm nay: 29
Tuần này: 29
Tháng này: 2007
Tổng Truy Cập: 249055
Giỏ hàng
'; $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $pname=get_product_name($pid,$lang); if($q==0) continue; ?>
'._thutu.''._tensp.''._gia.''._soluong.''._tonggia.''._xoa.'
5 syntax error: select gia from table_product where id=