DANH MỤC SẢN PHẨM
Thống kê truy cập
Đang Online: 74
Hôm nay: 75
Tuần này: 387
Tháng này: 3229
Tổng Truy Cập: 258426
Giỏ hàng
'; $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $pname=get_product_name($pid,$lang); if($q==0) continue; ?>
'._thutu.''._tensp.''._gia.''._soluong.''._tonggia.''._xoa.'
5 syntax error: select gia from table_product where id=