Giường hai tầng BB013 nhiều màu (trên 1m2 dưới 1m2)

4,500,000

– Kích thước giường phủ bì: Dài 2m x rộng 1.3m

– Gỗ thông New Zealand.