Giường hai tầng đều 1m4 BB07

5,000,000

– Kích thước giường: Dài 2m * rộng 1m4

– Gỗ thông New Zealand.