Giường hộp hai tầng hộc sách màu mâu đen CM738

5,150,000

– Kích thước nệm tầng 1 ( Lọt Lòng Giường ) : Ngang 95 m x 1m85 ( bán riêng )
– kích thước nệm tầng 2 ( Trên Cùng ) : Ngang 1 m x 1m95 ( bán riêng )
– Thang Giường : Sử Dụng 10 Thanh Ngang bằng Gỗ chiệu Lực Mỗi Tầng ( Nâng Cao Độ An Toàn )