Giường tầng 1m4 BB014 màu nâu đỏ không hộc kéo

4,600,000 4,300,000

– Thanh giường: Sử dụng thanh vạt ngang chắc chắn an toàn, với khoảng cách phù hợp nhất
– Kích thước tổng thể : 143cm x 200cm x 167cm.