Giường tầng 1m4 BB014 màu trắng có hộc kéo

5,000,000 4,750,000

– Thanh giường: Sử dụng thanh vạt ngang chắc chắn an toàn, với khoảng cách phù hợp nhất
– Kích thước tổng thể : 143cm x 200cm x 167cm.