Giường tầng 1m4 Bella BB228 màu trắng có hộc kéo

4,550,000

– Thanh giường: Sử dụng thanh vạt ngang chắc chắn an toàn, với khoảng cách phù hợp nhất
– Kích thước tầng trên: 100cm x 210cm (phủ bì).