Giường tâng xuất Nhật vạt khít màu tự nhiên

5,200,000

– Giường có thể tháo rời dễ dàng

– Kích thước: 1m x2m
– Vật liệu: giường vạt giường bằng gỗ thông.